วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565
สถานที่สอบ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (อาคาร ศร.1)
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

เลขที่นั่งสอบ

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 (อาคาร ศร.1)
(เลขที่ห้องสอบ )

100001-100130
100131-100260
100261-100390
100391-100520

*คลิกที่หมายเลขห้องเพื่อดูผังที่นั่งสอบ