ปฏิทินการจัดสอบ
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

การดำเนินการ วันที่ สถานที่
สมัครสอบทาง Web Site

10 เม.ย. - 25 พ.ค.64

ชำระเงินผ่านธนาคาร

10 เม.ย. - 25 พ.ค.64

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
เลขที่บัญชี 053-3-02850-1
ชื่อบัญชี โครงการสอบมาตรฐาน
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ส่งเอกสารการสมัครสอบ

10 เม.ย. - 25 พ.ค.64

ตู้ ปณ.101
ที่ทำการไปรษณีย์เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม



7 มิ.ย.64

21 มิ.ย.64

14 มิ.ย.64

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์
http://nsers.diw.go.th
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม



7 มิ.ย.64

21 มิ.ย.64

14 มิ.ย.64

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th

วันสอบ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม



26 มิ.ย.64

27 มิ.ย.64

20 มิ.ย.64

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ประกาศผลสอบ


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม




30 มิ.ย.64

30 มิ.ย.64

30 มิ.ย.64

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th