วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565
สถานที่สอบ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (อาคาร ศร.3)
เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เลขที่นั่งสอบ

อาคารศูนย์เรียนรวม 3
(อาคาร ศร.3)
ห้องสอบเลขที่

300001-300140
300141-300278

*คลิกที่หมายเลขห้องเพื่อดูผังที่นั่งสอบ