Login Form

Site Counter

FLASH NEWS

  • หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน โทร 0 2430 6315 ต่อ 2405
  • หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ Acrobat ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่นี่
  • เว็บไซต์นี้ ต้องใช้เบราว์เซอร์ Chrome ที่ทำงานเร็ว และแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ... สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่นี่
คู่มือการใช้งาน
แบบฟอร์มเอกสาร
สืบค้นข้อมูล
รายการข่าว / ประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑-๓๑ ก.ค. ๖๒ นี้
รับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบผ่านเป็นผู้ควบคุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว วันที่ ๕ ก.ค. ๖๒ เป็นต้นไป
ผู้สอบผ่านมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ผู้สอบผ่านเป็นผู้ควบคุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว วันนี้ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐
ผู้สอบผ่านมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว วันนี้ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐