ประกาศผังที่นั่งสอบผู้ควบคุมมลพิษอากาศ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556
อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14 คณะวิศวฯ)

สถานที่สอบ : ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เลขที่นั่งสอบ
อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14 คณะวิศวฯ)
ห้องสอบเลขที่
200001-200080
200081-200150

*คลิกที่หมายเลขห้องเพื่อดูผังที่นั่งสอบ