Get Adobe Flash player

FLASH NEWS

  • หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ Acrobat ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่นี่
  • เว็บไซต์นี้ ต้องใช้เบราว์เซอร์ Chrome ที่ทำงานเร็ว และแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ... สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ที่นี่
คู่มือการใช้งาน
แบบฟอร์มเอกสาร
สืบค้นข้อมูล
รายการข่าว / ประชาสัมพันธ์
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบครั้งที่ 1/2558
ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อขึ้นทะเบียนหรือเพิ่มประเภทการควบคุมฯ ได้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
การจัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2/2558
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1/2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://nsers.diw.go.th หรือโทร. 02 941 1924-25