ข่าวสารการจัดสอบ

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2557 Click
วันที่ 25 กันยายน 2557

ประกาศผลคะแนนสอบครั้งที่ 2/2557 Click
ผู้ที่สอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
http://nsers.diw.go.th/diw

รับสมัครครั้งที่ 3/2557
วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2557

- ประกาศรายชื่อ สอบมลพิษน้ำ วันจันทร์ที่ 10 พ.ย.2557
- ประกาศรายชื่อ สอบมลพิษอากาศ วันจันทร์ที่ 17 พ.ย.2557
- ประกาศรายชื่อ สอบมลพิษกากอุตสาหกรรม วันจันทร์ที่ 24 พ.ย.2557


- สอบมลพิษน้ำ วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 2557

- สอบมลพิษอากาศ วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557
- สอบมลพิษกากอุตสาหกรรม วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 2557

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3/2557 (Click)
เรื่อง การขอรับประกาศนียบัตร หรือให้จัดส่ง สำหรับผู้สอบผ่าน (Click)
กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด (Click)

ผู้ที่สมัครสอบต้องลงทะเบียนทาง Internet ที่เมนู
"กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ"

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพิมพ์ใบสมัครสอบไม่ได้ (Click)

ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสอบแล้วไม่สามารถ print ใบสมัครสอบได้ สามารถ Download ใบสมัครสอบมาเขียนเองได้ที่ (Click)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1003, 1004  และ
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และจัดส่งเอกสาร
ตู้ ปณ. 101
ที่ทำการไปรณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2941-1294-5 โทรศัพท์มือถือ 085-251-0054
โทรสาร. 0-2579-4566
อีเมล์ nsers.ku@gmail.com

ผู้ที่สมัครสอบสามารถซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ที่

- กองคลัง กรมโรงงานโรงงานอุตสาหกรรม
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site
การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการ ปล่อยของเสียมลพิษ
หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ประจำ และ หลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545
ผู้สมัครสามารถคลิ๊กรายละเอียดได้ จากแถบรายการด้านซ้ายมือ มีข้อสงสัย
ประการใดสามารถติดต่อสอบถาม ได้ทาง E Mail: nsers@diw.go.th

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1003,1004
โทรสาร 0-2579-4566